Κύπρος-Ελλάδα Ομογένεια... στην Τέχνη


Δημιουργούμε...Σχεδιάζουμε

Μετά από τη μελέτη υλικού που αφορά στους δεσμούς Ελλάδας-Κύπρου, φτιάξαμε σχέδια στο μάθημα της Τέχνης που εκφράζουν το πνεύμα συνεργασίας και αδελφότητας μεταξύ των 2 χωρών.

Παραδείγματα εργασίων:

No comments:

Post a Comment